HEXO 主题 NAYO

Hello World. nayo,a concise theme for hexo.
一篇简单的文章主要记录了主题的一些常见问题和解决方法,请在使用主题之前详细阅读。

阅读更多
读 Redux 源码 - Redux 简介

在许多React应用中,通常都会使用Redux作为扩展,为的是解决一些React的痛点,使开发工作变得更为轻松。其中一个最常见的场景便是“组件通信”。在React中,父子组件之间交流数据可以通过props,嵌套多层的父子组件则可以使用context传递数据,而两个独立的、不相关的组件之间进行数据交流,就会变得非常困难。

阅读更多
文章排版

豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨戟遥临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。

时维九月,序属三秋。潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。俨骖騑于上路,访风景于崇阿;临帝子之长洲,得天人之旧馆。层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。

披绣闼,俯雕甍,山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;舸舰迷津,青雀黄龙之舳。云销雨霁,彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

阅读更多
中文測試

This is a Chinese test post.

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?(何似 一作:何时;又恐 一作:惟 / 唯恐)
转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。(长向 一作:偏向)

工步他始能詩的,裝進分星海演意學值例道……於財型目古香亮自和這乎?化經溫詩。只賽嚴大一主價世哥受的沒有中年即病行金拉麼河。主小路了種就小為廣不?

From 亂數假文產生器 - Chinese Lorem Ipsum

阅读更多
首页 归档 标签 关于 搜索